Authorสวัสดิ์ สุคนธรังษี
Titleตำราวิธีการวิจัยเบื้องต้น / สวัสดิ์ สุคนธรังษี
Imprint [นครหลวงฯ] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, [2515]
Descript 183 หน้า

วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)007 ส171ตCHECK SHELVES