Titleสรุปผลการวิจัย โครงการวิจัยพิเศษศึกษาขั้นต้น เรื่องทัศนคติและความต้องการของประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / กองวิจัยสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
Imprint [พระนคร] : สภา, 2510
Descript 31 หน้า

การสำรวจทัศนคติ ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)007 ส162สCHECK SHELVES