Authorวราวุธ เครือสินธุ์
Title(อินทรอดัคชั่น ทู สตรัคเจอร์ด โคบอล)= Introduction to structured COBOL / วราวุธ เครือสินธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527
Descript 383 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) ภาษาคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.6424 ว326อCHECK SHELVES