Titleการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคขั้นต้น
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์, 2526
Descript 309 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.6424 กข442CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.6424 กข442CHECK SHELVES
Arts Library : StackHF5548.5.B2 ก227ตCHECK SHELVES