Titleแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ / โครงการพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2522
Descript 174 หน้า

สังคมศาสตร์ -- วิจัย วิจัย การศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.43 ค411นCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.43 ค411นCHECK SHELVES
Political Science Library001.42 คนCHECK SHELVES