Authorไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Titleระเบียบวิธีสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี
Imprint [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
Descript ก-ช, 285 หน้า : ภาพประกอบ

วิจัย สังคมศาสตร์ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.42 ช912รCHECK SHELVES