Authorการสัมมนาเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพกับปัญหาการศึกษา (2522 : ประจวบคีรีขันธ์)
Titleการวิจัยเชิงคุณภาพกับปัญหาการศึกษา : รายงานการสัมมนา ณ โรงแรมรถไฟ หัวหิน วันที่ 5-7 ตุลาคม 2522 / จัดโดย โครงการพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : : สำนักงาน,, 2523
Descript 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

วิจัย การศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)001.4 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.4 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)001.4 ค1411รCHECK SHELVES
Communication Arts Library001.42 ค114กCHECK SHELVES
Communication Arts Library001.42 ค114กCHECK SHELVES
Education Library001.42 ค1411กCHECK SHELVES