Authorวไล ณ ป้อมเพชร
Titleหนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส029 วิวัฒนาการการคมนาคมขนส่งและสื่อสาร / โดย วไล ณ ป้อมเพชร
Imprint กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 93 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม

คมนาคม -- วิวัฒนาการ การขนส่ง -- วิวัฒนาการ การสื่อสาร -- วิวัฒนาการ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 005406LIB USE ONLY