Authorการสัมมนาผู้บริหารสถาบันผลิตครู (ครั้งที่ 11 : 2531 : วิทยาลัยครูเชียงใหม่)
Titleบันทึกผลการสัมมนาผู้บริหารสถาบันผลิตครู ครั้งที่ 11 เรื่อง วิกฤตศรัทธาวิชาชีพครูกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 7-9 ก.พ. 2531
Imprint เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, 2531
Descript 213 หน้า ; 26 ซม

ครู -- ไทย การฝึกหัดครู -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 9 005035LIB USE ONLY