Titleวรรณกรรมวิจารณ์ ฮักเคิลเบอรี ฟินน์ ของ มาร์ค ทเวน / เอ็ม. ทอมัส อินจ์, บรรณาธิการ ; แปลโดย ม.ล. อานันท์ชนก พานิชพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2532
Descript 11, 286 หน้า ; 19 ซม

CONTENT

มาร์ค ทเวน และบุคของตน / อาร์เธอร์ จี. เพ็ททิท เขียน, เฉลิมศรี จันทร์อ่อน แปล -- การประพันธ์นิยายเรื่อง ฮักเคิลเบอร ฟินน์ / แฮมลิน ฮิลล์และวอลเตอร์ แบลร์ เขียน, สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ แปล -- วรรณกรรมชิ้นเอกของนักเขียนที่ข้าพเจ้าชอบ / เซอร์ วอลเตอร์ เบเซ่น เขียน, เสาวนี อินทรภักดี แปล -- ภาระแห่งอารมณ์ขัน / เอช.แอล.เม็งเค่น เขียน, มล.อานันท์ชนก พานิชพัฒน์ แปล -- ฮักและโอลิเวอร์ / ดับเบิ้ลยู. เอ็ช. ออเด็น เขียน, สงวนศรี ขันธวิเชียร แปล -- นวนิยาที่เลวกับวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ / โจเชฟ วูด ครัทซ์ เขียน, นฤมล กาญจนทัต แปล -- ข้อสังเกต : การก้าวสู่ความป็นผู้ใหญ่อันน่าเศร้าของฮักเคิลเบอรรี ฟินน์ / เจมส์ เอ็ม. คอกซ์ เขียน, พันทิพา บูรณมาตร แปล -- เพราะเหตุใด ฮักเคิลเบอรี ฟินน์ จึงเป็นนวนิยายทียิ่งใหญ่ระดับโลกเรื่องหนึ่ง / ลอริเอ็ท เลน จูเนียร์ เขียน, สมทรง เจริญกุล แปล -- โครงสร้างของ ฮักเคิลเบอรี่ ฟินน์ / แฟรงค์ บัลแดนซา เขียน, วริยา ศ.ชินวรรโณ แปล --เอกภาพและความปะติดปะต่อของ ฮักเคิลเบอรรี ฟินน์ / ริชาร์ด พี. อดัมส์ เขียน, พจี ยุวชิต แปล -- มาร์ค ทเวน และ ชาร์ลี แช็ปปลิน ในฐานะเป็นวีรบุรุษแห่งวัฒนธรรมชาวบ้าน / คลอโค แคมบอน เขียน, วริยา ศ.ชินวรรโณ -- ฮักและเกมของโลก / บรูซ ไมเคิลสัน เขียน, พจี ยุวชิต แปล -- อารมณ์ขันของฮักเคิลเบอรี ฟินน์ / ฉอมลิน ฮิลล์ เขียน, สมพร วาร์นาโด แปล -- ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของ มาร์ค ทเวน / เอ์ม. ทอมัส อินจ์ เขียน, อานันท์ชนก พานิชพัฒน์ แปล


ทเวน มาร์ค ค.ศ.1865-1910. ฮักเคิลเบอรี ฟินน์ -- ประวัติและวิจารณ์ วรรณคดีอเมริกัน -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 17 005795LIB USE ONLY
Arts LibraryPS1305 ว17CHECK SHELVES
Arts LibraryPS1305 ว17CHECK SHELVES
Education Library813.087 ท17วCHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW PS1305 ว17LIB USE ONLY