Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) (2527 : สงขลา)
Titleมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมลีการ์เดน หาดใหญ่ สงขลา 5-6 ตุลาคม 2527 / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย, ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Imprint [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2527
Descript 2, 165 หน้า ; 27 ซม

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย สถาบันอุดมศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection9 005134LIB USE ONLY