Titleเพื่อเยาวชน : เอกสารรายการวิทยุสำหรับส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ของเยาวชน เนื่องในปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528 / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ผลิตเอกสารรายการวิทยุสำหรับส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวของเยาวชนเนื่องในปีเยาวชนสากล พุทธศักราช 2528
Imprint [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2529
Descript 218 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

เยาวชน -- ไทย -- รวมเรื่อง เยาวชน -- ไทย -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collection17 004839LIB USE ONLY