Authorชาติชาย ชุณหะวัณ, พล.อ., 2465-2541
Titleปาฐกถาอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง เส้นทางใหม่ของการอุดมศึกษาไทย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28-29 มิ.ย. 2532 / โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
Imprint [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาวิชาชีพอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2532
Descript 9 หน้า ; 19 ซม

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 9 005444LIB USE ONLY