Titleสภาพและผลสำเร็จของการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่บริเวณพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย / กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2532
Descript ก-ฐ, 303 หน้า : แผนภูมิ ; 29 ซม

โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน -- ไทย -- อาหาร เด็ก -- ไทย -- โภชนาการ

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionภ 15 005836LIB USE ONLY
Education Library : Research Collection372.1716 ร26สCHECK SHELVES