Titleรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพและปัญหาสังคมชนบทไทย : กรณีศึกษา ต.บ้านค่า อ.เมืออง จ.ลำปาง / โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 313-323 สังคมชนบทไทย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2528 ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการวิชาสังคมชนบทไทย
Imprint [กรุงเทพฯ] : โครงการการศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Descript ก-ฑ, 295 แผ่น ; 29 ซม

สังคมชนบท บ้านค่า (ลำปาง) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionว 15 004229LIB USE ONLY