Titleรายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นของ โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคเหนือ ภาคกลาง-ตะวันตก ภาคใต้ / [สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] ; เสนอ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
Imprint [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
Descript 184, 11 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม

สินค้าเกษตร ผลิตผลเกษตร การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionส 15 004826LIB USE ONLY