Authorวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
Titleความคิดเห็นของข้าราชการระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย / วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
Imprint [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
Descript 54 แผ่น ; 29 ซม

การวางแผนครอบครัว -- ไทย (ภาคใต้) อนามัยแม่และเด็ก -- ไทย (ภาคใต้) ไทย (ภาคใต้) -- ประชากร ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionป 15 004961LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionป 15 004961LIB USE ONLY