Authorพัชรา กาญจนารัณย์
Titleการศึกษาโครงการสุขภาพและเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / คณะวิจัย: พัชรา กาญจนารัณย์, รัชนี ขวัญบุญจัน, พเยาว์ ตัณมณี
Imprint [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
Descript ก-ฐ, 195 แผ่น : แผนที่, แผนภูมิ ; 27 ซม

โครงการสุขภาพในโรงเรียน นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- สุขภาพและอนามัย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 15 005126LIB USE ONLY
Veterinary Science LibrarySF81 .พ571 2520LIB USE ONLY
Education Library : Research Collection372.37 พ112กCHECK SHELVES