Authorจำนง วิบูลย์ศรี
Titleรายงานผลการวิจัยเรื่อง ภาษากับมวลชน : วิวัฒนาการของภาษาเพื่อการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไทย / โดย จำนง วิบูลย์ศรี, ดวงทิพย์ วรพันธุ์
Imprint [กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 265 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม

หนังสือพิมพ์ -- ไทย -- วิจัย ภาษาไทย -- การใช้ภาษา การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)070.172014 จ343ร 2529CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526DUE 20-09-96
Communication Arts Library : Research Collectionนศ.070.4 จ215ภ 2526CHECK SHELVES