Authorวนิดา พูลสวัสดิ์
Titleนิทานพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต : บทร้อยกรอง / วนิดา พูลสวัสดิ์
Imprint ภูเก็ต : หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนสตรีภูเก็ต, 2529
Descript 72 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

CONTENT

บารมีหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง -- พระผุด -- เจ้าแม่หลักเมือง -- เกาะแก้วพิสดาร -- ยักษ์ปักหลาว -- หาดกะตะ -- นกจาบ


นิทานพื้นเมืองไทย (ภาคใต้)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)398.2049591 ว171นCHECK SHELVES