Authorวิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
Titleจอกหลอก แจกแหลก ในอีสาน / วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 88 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- รวมเรื่อง ความเชื่อ คติชนวิทยา ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 ว735จCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 ว735จCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS588.NE ว237จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS588.NE ว237จCHECK SHELVES