Authorนิพนธ์ สุขสวัสดิ์
Titleวรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณีไทย / นิพนธ์ สุขสวัสดิ์
Imprint [พิษณุโลก] : โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 293 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม กกุธภัณฑ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 น36ว 2529CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)390.09593 น36ว 2529CHECK SHELVES