Titleรายงานการประเมินผลโครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาระยะสิ้นสุดโครงการ
Imprint [กรุงเทพฯ] : กองประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2529
Descript 213 หน้า ; 29 ซม

โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษา -- การประเมินผล การศึกษาขั้นประถม การประเมินผล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.154 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.154 ร451CHECK SHELVES