Authorสิริ เทศประสิทธิ์, 2468-
Titleการบริหารโครงการหีบหนังสือสู่ประตูบ้าน และโครงการการศึกษาเคลื่อนที่เพื่อมวลชน / สิริ เทศประสิทธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-จ, 294 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 22 ซม

โครงการทีมหนังสือสู่ประตูบ้าน โครงการการศึกษาเคลื่อนที่เพื่อมวลชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)374.28 ส371กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)374.28 ส371กCHECK SHELVES