Authorประเสริฐ ศีลรัตนา
Titleคู่มือการสอนศิลปศึกษา ชั้นประถมปีที่ 2 / ประเสริฐ ศีลรัตนา
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 97 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

ศิลปศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.5 ป422คมCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.5 ป422คมCHECK SHELVES