Authorผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
Titleการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา / ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : ตำราอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (60), 240 หน้า ; ? ซม

การแนะแนวการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)372.14 ผ225กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)372.14 ผ225กCHECK SHELVES