Authorจำนง พรายแย้มแข
Titleเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กับการสอนซ่อมเสริม (ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) / จำนง พรายแย้มแข
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript [5], 138 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม

กาารวัดผลทางการศึกษา ข้อสอบ การสอนซ่อมเสริม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)371.26 จ343ทCHECK SHELVES
Education Library371.26 จ215ทCHECK SHELVES