Authorอาโสะ, มาโคโตะ
Titleการศึกษากับการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น / [มาโคโตะ อาโสะ, อิคูโอะ อามาโนะ] ; ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์ ผู้แปล
Imprint กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2529
Descript [8], 175 หน้า : แผนภูมิ ; 19 ซม

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษา -- ญี่ปุ่น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.952 อ673กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.952 อ673กCHECK SHELVES
Education Library370.952 อ22กCHECK SHELVES
Education Library370.952 อ22กCHECK SHELVES
Education Library370.952 อ22กCHECK SHELVES
Education Library370.952 อ22กCHECK SHELVES
Political Science Library370.1 อ443กCHECK SHELVES
Political Science Library370.1 อ443กCHECK SHELVES
Political Science Library370.1 อ443กCHECK SHELVES