Titleอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสุรินทร์ สรสิริ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2529
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2529
Descript 164 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

สุรินทร์ สรสิริ 2451-2529 การศึกษา -- ไทย -- รวมเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1 อ231CHECK SHELVES