Authorศิริชัย ชินะตังกูร
Titleแนวคิดใหม่ทางการศึกษา / เรียบเรียงโดย ศิริชัย ชินะตังกูร
Imprint กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2529
Descript 119 หน้า ; 27 ซม

การศึกษา การศึกษา -- ปรัชญา การบริหารการศึกษา นักการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1 ศ452นCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)370.1 ศ452นCHECK SHELVES
Education Library370.1 ศ373นCHECK SHELVES