Authorศุภรัตน์ รัตนมุขย์
Titleคู่มือผู้บริหารด้านการจัดสวัสดิการครอบครัวลูกจ้าง ในสถานประกอบการ / โดย ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
Imprint กรุงเทพฯ : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2529
Descript 65 หน้า ; 23 ซม

สวัสดิการครอบครัว การวางแผนครอบครัว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.8286 ศ715คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)362.8286 ศ715คCHECK SHELVES
Political Science Library658.3254 ศ715คCHECK SHELVES
Political Science Library658.3254 ศ715คCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HD7260 ศ246ค 2529CHECK SHELVES