Authorการประชุมสัมมนาเรื่อง กฎหมายคนพิการ : ของขวัญทศวรรษฯ (2529 : เชียงใหม่)
Titleรายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง กฎหมายคนพิการ : ของขวัญทศวรรษฯ, 19-20 กรกฎาคม 2529
Imprint [กรุงเทพฯ] : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, โครงการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์นานาชาติ และ กรมประชาสงเคราะห์, 2529
Descript 66 หน้า ; 29 ซม

คนพิการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คนพิการ -- การประชุม สิทธิมนุษยชน คนพิการ -- การจ้างงาน การพื้นฟูสมรรถภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)362.4 ก485รCHECK SHELVES