Titleรวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน, 2529
Descript 287 หน้า ; 26 ซม

กฎหมาย -- ไทย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)349.593 รก155CHECK SHELVES