Authorพัฒนะ ไชยเศรษฐ, 2491-
Titleหลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ศึกษาทางคำพิพากษาฎีกา / โดย พัฒนะ ไชยเศรษฐ
Imprint กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการ ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ, [2529?]
Descript 442 หน้า ; 26 ซม

พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)347.59306 พ531หCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)347.59306 พ531หCHECK SHELVES