Authorบุญร่วม เทียมจันทร์
Titleรวมคำพิพากษาฎีกาคดีดัง / บุญร่วม เทียมจันทร์
Imprint กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2529
Descript 355 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

คำพิพากษาศาลฎีกา การพิจารณาและตัดสินคดี คดีและการสู้คดี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)347.593 บ541รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)347.593 บ541รCHECK SHELVES