Authorพิพัฒน์ จักรางกูร
Titleคำถาม-คำตอบ วิชาว่าความ / พิพัฒน์ จักรางกูร
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2529
Descript ก-ง, 73 หน้า ; 26 ซม

การพิจารณาและตัดสินคดี -- คำถามและคำตอบ คำฟ้อง (คดีอาญา) คำฟ้อง (คดีแพ่ง)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.076 พ697คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.076 พ697คCHECK SHELVES