Titleรายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนในโครงการจัดตั้งสถานีขนส่ง สินค้าเมืองเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ / กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2525-
Descript เล่ม

การขนส่งทางบก -- สถิติ สินค้า -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)388.1 ก441รส 2525DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)388.1 ก441รส 2525DISCARD