Titleพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 พร้อมด้วยกฏกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ การเดินเรือในน่านน้ำไทย และสารคดี 5 นาที / ของกองวิทยาการ กรมประชาสัมพันธ์
Imprint พระนคร : กรมเจ้าท่า, 2510
Descript 81 หน้า

CONTENT

พิธีธงขึ้นลง -- การตีระฆังเรือบอกเวลา -- ธงผู้บังคับการเรือ -- ท่าราชวรดิษฐ์ -- กรมคลอง -- กระโจมไฟ -- การแข่งเรือ -- เพลงเรือ -- ธงไตรรงค์ -- น่านน้ำนครหลวง


การเดินเรือ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)387 พ371CHECK SHELVES