Titleการบำรุงท่าเรือกรุงเทพฯ และทางเข้าให้ดีขึ้น / กรรมการที่ปรึกษาและเทฆนิคสำหรับการคมนาคม และขนส่ง สันนิบาตชาติ ;แปลโดย ขุนสังขวิภาพจวิบูล
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2478
Descript 103 หน้า

ท่าเรือกรุงเทพฯ แม่น้ำเจ้าพระยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)386.3 ส115กCHECK SHELVES