Authorวีระชัย เพียรเพิ่มภัทร
Titleระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของออสเตรเลีย / วีระชัย เพียรเพิ่มภัทร
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ, 2526
Descript 13 หน้า

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ออสเตรเลีย -- การค้ากับต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)382.7 ว844รCHECK SHELVES