Titleรายงานการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / [โสภิณ ทองปาน ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 787 หน้า ; 30 ซม

สินค้าเกษตร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตลาด ผลิตผลเกษตร -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)380.141 รง451CHECK SHELVES