Authorศุภนิตย์ วัฒนธาดา
Titleพื้นฐานการศึกษาไทย / ศุภนิตย์ วัฒนาธาดา
Imprint พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เทียนวัฒนา, 2520
Descript 434 หน้า

การศึกษา -- ไทย การเรียนรู้ (จิตวิทยา) แผนการศึกษาแห่งชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.593 ศ46พCHECK SHELVES
Arts Library : StackLG1225 ศ241พCHECK SHELVES
Arts Library : StackLG1225 ศ241พCHECK SHELVES