Titleรายงานสภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2520 / โดย ฝ่ายรายงานการศึกษา กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
Descript 158 หน้า : แผนภูมิ

การศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 379.593 ค1411รLIB USE ONLY