Titleรายงานวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โครงการวิจัยร่วม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : [สำนักงาน], 2520
Descript 130 หน้า

การศึกษาขั้นประถม -- วิจัย การศึกษา -- ไทย สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.23 ค1411รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.23 ค1411รCHECK SHELVES