Titleการปรับปรุงส่งเสริมโรงเรียนประชาบาล และการศึกษาผู้ใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ / กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint [ม.ป.ท.] : โรงเรียนการช่างวุฑฒิศึกษา, 2495
Descript 177 หน้า

การศึกษาขั้นอนุบาล -- ไทย (ภาคใต้) การศึกษาของผู้ใหญ่ -- ไทย (ภาคใต้)

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library : Curiculum Lab379.173 ศ311กCHECK SHELVES