Authorเกษม ศรีพงษ์
Titleคู่มือสอบบรรจุเข้ารับราชการครู-อาจารย์ ระดับ 1-2 และ 3 / โดย เกษม ศรีพงษ์, สมชาย แสงจิตต์พันธุ์ และ สุนทร สุวรรณโฉม
Imprint กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2523
Descript 363 หน้า

ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- การสอบแข่งขัน ครู -- การสอนแข่งขัน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.157 ก58คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)379.157 ก58คCHECK SHELVES