Titleโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค และ โครงการทดลองการศึกษาในด้านบริหารการศึกษา / กองเผยแพร่การศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ดระทรวงศึกษาธิการ
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2502
Descript 296 หน้า : ภาพประกอบ. แผนที่

การพัฒนาการ -- ศึกษา การบริหารการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.153 ศ311คCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab370.593 ค872คทCHECK SHELVES
Education Library : Curiculum Lab370.593 ค872คทCHECK SHELVES