Titleรายงานการวิจัยโครงการทดลองจัดรถรับ - ส่ง นักเรียนประถมศึกษา จากโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียน ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2525 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 92 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาขั้นประถม -- วิจัย โรงเรียนประถมศึกษา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)379.112 ค122รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)379.112 ค122รCHECK SHELVES