Titleการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษาประชาชน รวบรวมข้อเสนอแนะ ฉบับที่ 1 - 41. 1934-1955
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2499
Descript 236 หน้า

การศึกษาขั้นอนุบาล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)379.1 ส19กCHECK SHELVES