Titleมหาวิทยาลัย
Imprint นครหลวงฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2515
Descript 165 หน้า : ภาพประกอบ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ม192CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)378.593 ม192CHECK SHELVES